doradztwo podatkowe

Usługa ta polega na wsparciu dla klientów w zakresie porad i rozwiązań problemów finansowo-podatkowych

Doradztwo finansowo – podatkowe jest wsparciem naszych Klientów w przeprowadzeniu transakcji handlowych w taki sposób, aby były one optymalne pod kątem skutków podatkowych i zapewniały odpowiednie bezpieczeństwo partnerom. Obsługa transakcji handlowych w zakresie prawno-podatkowym może obejmować opracowanie struktury transakcji, kompleksową obsługę wdrożeniową lub jedynie nadzór nad przeprowadzeniem procesu. Świadczenie, na życzenie klienta może być poprzedzone weryfikacją wiarygodności i rzetelności partnera.

Obsługa podatkowa transakcji handlowych obejmuje:

  • Wstępna weryfikacja podmiotu współpracującego pod kątem rzetelności i wiarygodności – na życzenie klienta
  • Analizę podatkową transakcji oraz przygotowanie informacji w zakresie konsekwencji podatkowych a także kosztów jej realizacji
  • Prezentację optymalnych form przeprowadzenia transakcji handlowej
  • Przygotowanie projektu struktury transakcji w celu zwiększenia jej efektywności podatkowej i wyeliminowania lub ograniczenia ewentualnych ryzyk oraz prezentację procedur związanych z daną transakcją wraz z harmonogramem działań
  • Wsparcie w zakresie przygotowania niezbędnych do przeprowadzenia operacji projektów dokumentów
  • Pomoc w realizacji danej transakcji, również za granicą na terenie państw UE
  • Wsparcie w zakresie księgowo- rachunkowym
Celem usługi jest otrzymanie przez klienta optymalnej koncepcji oraz jej sprawne wdrożenie. W trakcie realizacji usługi klient kontaktuje się z podmiotem sprawującym nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem transakcji. Wieloletnie doświadczenie kadry pracowników oraz sprawdzona współpraca z partnerami świadczącymi usługi doradztwa finansowego i prawnego pozwalają na kompleksową obsługę każdej transakcji z zachowaniem komfortu dla klienta.

Team
All Seasons IBS S.A.

W zakresie porad podatkowo-prawnych oraz profesjonalnej reprezentacji przed organami i instytucjami prawnymi współpracujemy z następującymi kancelariami prawno-podatkowymi: